Akershus Energi Varme AS

Akershus Energi Varme produserer og leverer fjernvarme. For optimal drift og oppfølging handler det om å ha oversikt over fjernvarmenettet og hva som skjer ute på over 350 kundesentraler.

Akershus Energi Varme AS

Datainnsamling med Datacollector

Hos Akershus Energi Varme leverer vi Datacollector, som er vår softwarebaserte løsning. Den håndterer innsamling av data fra PLS på alle kundesenteralene til Akershus Energi Varme.

Informasjonen hentes inn og sammenstilles i Datacollector og overføres videre i et eget datavarehus.

Vi leverer også en presentasjonsløsning basert på TIBCO Spotfire som er under uttesting hos AEV, hvor de skal få full driftsovervåkning av fjernvarmenettet med tilhørende infrastruktur og alle kundesentraler. I kartløsningen skal AEV kunne se status på fjernvarmenettet og velge mellom ulike nøkkeltall som ønskes visualisert (f.eks. temperatur, flow, trykk, etc.) Verdiene får farge etter behov for oppfølging.

Enklere å følge opp

I kartløsningen skal AEV kunne se avvik og hvor det er behov for oppfølging, samt drille ned på den enkelte kundesentral. Her vil man da se oppdatert informasjon om kundesentralen og skal kunne velge å se utvalgte tallstørrelser i et historisk perspektiv.

Løsningen vil gi AEV et verktøy for å følge opp driften av fjernvarmenettet og den enkelte kundesentral. De kan da umiddelbart se avvik som må følges opp og videre drille ned for å se årsaken til avviket.

I videre arbeid vil man kunne se hvordan løsningen kan benyttes på andre områder, for å redusere kostnader og samtidig øke lønnsomheten.