Har full kontroll og oversikt over driften med et tastetrykk

- Transport- og logistikkselskapet RST Logistics har digitalisert virksomheten med et nytt styringsverktøy fra Level 9 AS.

Bilde av Richard Sæther
RST-sjef Richard Sæther har skaffet seg et konkurransefortrinn i en tøff bransje, og mot andre store og tunge aktører. Redskapet er ny analyseplattform. Foto: Per Dagfinn Wolden

Er endelig på ballen

– Nå har vi oversikt over all informasjon i et dashbord. I tillegg har vi fått automatisert en del rapporter deriblant miljørapport til våre kunder forteller adm. direktør Richard Sæther til Logistikk Inside.

Og så understreker han:

– I dag må man være «up to date» på automasjon og digitalisering for å overleve i en tøff bransje, sier Sæther som har fått senket skuldrene betraktelig med alle data samlet på ett sted.

Han legger ikke skjul på at RST med investering i analyseplattformen har skaffet seg et konkurransefortrinn i en tøff bransje, og mot andre store og tunge aktører.

– Sæther som i dag styrer en logistikkvirksomhet med en årlig omsetning på 120 mill. kroner og med rundt 50 biler på veien daglig med transportoppdrag fra Trøndelag og sørover. Selskapet er 30 år i 2022, Sæther startet med sin første lastebil i 1992 og selskapet har opplevd sterk vekst de siste årene og den forsetter i 2022.

God synergi

Selskapet er i dag totalleverandør av lager og transporttjenester med hovedbase med administrasjon og et 6000 m2 stort lager i Askim, og med store 3PL-synergier.
– Sæther fremhever at dette er et meget godt konsept for kundene, men også en virksomhet som gir gode synergier for RST. Selskapet har base i Askim, men også en liten kontoradministrasjon med to befraktere lokalisert på Sofiemyr utenfor Oslo. Kundeporteføljen er sammensatt, med hovedvekt av byggrelaterte virksomheter og underleverandører, og hvor selskapet blant annet betjener de mest kjente aktørene i denne bransjen.

Arbeidsmøte mellom Level 9 og RST Transport.
Espen Haldorsen (t.v.), Jan Ole Hansen og Richard Sæther finner synergien med nytt redskap. Foto: Per Dagfinn Wolden

For å drifte selskapet har RST en dataplattform som består av Opter TMS, Ongoing WMS, AdmmIT timeføring, Visma regnskap, Flåtestyring FMS fra Mercedes og Man.

– Hvordan var implementeringsprosessen?

– Den hadde jeg gruet meg til da jeg så for meg at det ville gå veldig mye tid til å forklare ogkartlegge hvilke parametere som var viktige for oss å få med. Vi har både eget og innleid materiell som gjør det hele litt mer komplisert. Det viste seg raskt at bekymringen var ubegrunnet. Konsulenten til Level 9 hadde inngående bransjekunnskap og visste mer om hva jeg ønsket enn jeg gjorde selv.

– Og hva er så L9 Analyse og Kontroll?

– En sky-basert løsning som inneholder et styringsverktøy med dashboard og analyseskreddersydd for transport- og logistikkbransjen. Det er en komplett løsning med datainnsamling, analyse og rapportering som gir kvalifisert styringsinformasjon for alle rolleri bedriften, sier daglig leder Espen Haldorsen i Level 9 til Logistikk Inside.
Hans erfaring tilsier at dette er en svært viktig informasjon for alle aktørene i bransjen.

– Og så spør vi: Hvorfor har RST Logistics investert i L9 Analyse og Kontroll?

Bilde av Jan Ole Hansen
– Vi hjelper kundene med å sette fokus på inntekter og kostnader, sier Level9s Jan Ole Hansen. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Jo, svaret er enkelt. Vi hjelper våre kunder å sette fokus på inntekter og kostnader, å motivere medarbeidere, samt å øke kvaliteten, svarer Jan Ole Hansen,Salgsansvarlig/Senior Fagkonsulent Level 9.

Og så understreker han:

– RST er spesialist og har veldig god kontroll på dør til dør-leveringer uten omlastinger og terminalbehandling, samt 3PL-løsninger og lagertjenester som tilpasses den enkelte kunde. Det gjør utgangspunktet perfekt for vår analyseplattform, sier Hansen og understreker:

– Richard Sæther leder dessuten en organisasjon som lenge har jobbet med digitalisering og utnyttet ny teknologi i daglig operasjon.

– Investering i ny analyseplattform, ifølge Hansen, – betyr at driften nå er heldigitalisert og det passer den veksten de nå erfarer godt. Vi sier at bedriftens data “er det nye gullet”. Level 9 Analyse og Kontroll vil hjelpe leder og ansatte til å få bedre innsikt og ta bedre beslutninger fortløpende. Dette skyldes at vi har hatt informasjon om lønnskostnad/timeforbruk, driftsutgifter, kjørte km og innkjørt i forskjellige systemer. Dette får vi nå kontroll på med Level9 analyse og kontroll. Vi får i praksis resultatet på driften hver dag mot tidligere to måneder på etterskudd. Det er nå også mulig å se nøyaktig dekningsbidrag pr. kunde som kjøres med vårt eget materiell, sier en fornøyd RST Logistics-leder, Richard Sæther.

– Hva er så gevinsten?

– Vi sparer selvsagt mye tid og ressurser på investeringen i analyse- og rapportløsningen. Vi har full kontroll på alle inntekter og kostander og kan tilpasse løsningen etter vårt behov, sier Sæther som også fremhever at RST er svært tilpasningsdyktig.

– Vi er norgesmestere i ad hoc. Og med vår nye analyseplattform får vi også innsikt i alt fortløpende som skjer eller ikke skjer i løpet av dagen, samt muligheten til å analysere driften på en helt ny måte, sier RST-sjefen.

Pakkeløsningen

  • Hovedmålsetningen for leveransen er å gi organisasjonen tilgang til informasjon om driften når den enkelte trenger den. “Ikke avhengig av at andre måtte lage excel-rapporter”.
  • Forenkle kvalitetsarbeidet, og få frem fakta på hva som har skjedd eller ikke, finne en årsak til dette.
  • Øke intern kompetanse om driften og utviklingen, samt motivere ansatte til å alltid søke forbedring eller et bedre beslutningsgrunnlag.
  • Styrke intern kommunikasjonen om faktiske tall og hendelser som gir forbedret samarbeid og fokus.
  • Gi daglig leder bekreftelse på selskapets situasjon, for enklere å kunne styre målrettete tiltak. Forbedre kvalitet og DB ved kontinuerlig oppfølgning.

Level9-driverne

Espen Haldorsen, daglig leder og gründer av Level9 har 20 års erfaring som rådgiver for bedrifter innen varehandel, produksjon og logistikk.

Level9s Jan Ole Hansen (t.v.) og Espen Haldorsen. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Haldorsen har hovedfokus på å ivareta kundens forretningsbehov, designe datamodeller, samt utvikle analyse og rapporter i frontend-verktøy.

Jan Ole hansen, Salgsansvarlig & senior fagkonsulent, har 20 års erfaring som rådgiver innen IT og transportlogistikk. Fokus på digitalisering og effektivisering for å sikre kundens forretningsbehov. Har utstrakt leder erfaring og kompetanse innen prosess og prosessforbedring, forretningsforståelse og prosjektlederfaring.
Han er levende opptatt av digitalisering og effektivisering for å sikre kundens behov, og han har kompetanse innen prosess og prosessforbedring, forretningsforståelse og utstrakt implementeringserfaring.