Hogia Transport Systems AS (HTS) styrker sin satsing innen transport og avfallsbransjen og inngår partnerskap med Level 9.

Hogia Transport Systems AS (HTS) styrker sin satsing innen transport og avfallsbransjen og inngår partnerskap med Level 9. Løsningene fra HTS og Level 9 utfyller hverandre og gir kundene sammen nye muligheter:
Samlet så vil vi nå kunne tilby våre kunder et verktøy som gir bedre innsikt, økt inntjening og tryggere beslutninger. For HTS så handler dette om å verdi øke tjenestene og leveransene til våre kunder.  Et verktøy som kan samle data fra flere systemer og vise frem dette på en enkel måte, både aggregert og spisset ned på enkelt området er spennende og etterspurt. Et dashbord som styringsverktøy der data og informasjon samles og struktureres på ett sted. Kildene vil være økonomi og driftsdata, med mulighet for mer, sier daglig leder Thomas Karlsen i HTS.

– Level 9 leverer løsninger som gir bedre oversikt og kontroll i egne virksomhet, sier daglig leder Espen Haldorsen. Vi har laget en standardisert løsning for Hogia-kunder som samler all styringsinformasjon og gjør det enklere for brukerne å ta riktige beslutninger. Vi ser frem mot et samarbeid med Hogia og skal sammen levere en mer komplett systemstøtte til gamle og nye kunder i transportbransjen.  MT logistikk artikkel: https://www.mtlogistikk.no/hogia-hts-it-supply-chain/hogia-inngar-partnerskap-med-level-9/620405