Kom i gang!
Raskt å implementere, enkelt å bruke.

Alternative Text

01

Behovsanalyse

I workshop på en halv dag gjennomføres en behovskartlegging mot vår standard løsning. Vår standard dekker de fleste behov innen transport og utleie.

02

Vi starter å implementere

Etter behovsanalysen starter vi med å samle dine data og setter opp analysene som dekker dine brukeres behov. 

Alternative Text
Alternative Text

03

Overlevering

Når analysene er satt opp har vi 1-3 møter for gjennomgang, kunden får da tilgang til løsningen.

Eventuelle endringer gjennomføres i denne fasen.

04

Kurs og opplæring

Systemet er rollebasert og for brukere med leserrettigheter kreves ingen opplæring.

For superbruker gis det opplæring slik at de selv kan lage visualiseringer og tilpasse systemet til eget behov. 

Alternative Text