Kom i gang!
Raskt å implementere, enkelt å bruke.

Alternative Text

01

Behovsanalyse

I workshop på en halv dag gjennomføres en behovskartlegging mot vår standard løsning. Vår standard dekker de fleste behov innen transport og utleie.

02

Vi starter å implementere

Etter behovsanalysen starter vi med å samle dine data og setter opp analysene som dekker dine brukeres behov. 

Alternative Text
Alternative Text

03

Kurs og opplæring

Systemet er rollebasert og for brukere med leserettigheter kreves ingen opplæring.

For superbruker gis det opplæring slik at de selv kan lage visualiseringer og tilpasse systemet til eget behov. 

04

Test

Du får tilgang til å teste løsningen før denne rulles ut til alle brukere.

Alternative Text