Bunnlinje til topps!

Level 9 skal være en veiviser i daglig drift

I dag leverer Ringstad Transport resultater bedre enn noen andre i sin bransje. Bunnlinjen er rekordhøy. Selskapet har ganske enkelt full kontroll over egen virksomhet og økonomi.

– Dette har bidratt til en visualisering av vår daglige virksomhet, men også til å øke bunnlinjen, sier administrativ leder Ingrid Ringstad.

Den snart 30 år gamle transport- og logistikkbedriften leverer bedre enn noen annen, innen sin sjanger, og kan slå i bordet med et bedre resultat (rundt 2%) enn de i bransjen det er naturlig å sammenligne seg med.

Logistikk Inside besøkte mosse-bedriften sammen med gründer av Level9 (L9), Espen Haldorsen, og Salgsansvarlig & senior fagkonsulent Jan Ole Hansen. De har levert L9 Analyse og kontroll, en sky-basert løsning for transport- og logistikkbransjen.

Men Ringstad understreker også følgende:

– Klart det er viktig med kvalitet og kontroll gjennom digitale verktøy, noe som gjør alt enklere. Men resultatene kommer ikke uten motiverte og dyktige medarbeidere, og med evne til samhandling og nytenkning, sier Ringstad, og viser til en omsetningsøkning fra 115 mill. kroner i 2020 til anslått 120 mill. inneværende år.

Den administrative lederen fremhever den økte effektiviteten ved digitaliseringen, noe som igjen øker avkastningen for både oppdragsgiver og innleide transportører.

– Vi er et team som gjør hverandre gode, og hvor transportørene er gode ambassadører for Ringstad Transport, sier Ingrid.

Hun har kjørt to-spann med mannen og daglig leder, Terje Ringstad, siden etableringen i 1992. Gjennom målrettet arbeid har de styrt selskapet gjennom både med- og motgang.

De har stått sammen i tykt og tynt i et tøft transportmarked, og som nærmest stoppet opp med finanskrisen i 2009.

– Tre år før det, i 2006, hadde vi funnet vår nisje. Vi endret driftsmodellen til ren transportsentral, og som i dag har kontrakt med 60 bileiere med profilert logo: Ringstad Transport. Samme år gjorde vi også vårt første oppkjøp med Vestby Varetransport, og som faset ut egne biler over til bileierne, forteller Ingrid.

Hun understreker også at termo-transporten er en sterk bidragsyter for å holde virksomheten i gang, og hvor Findus er en av Ringstads største lagerkunder.

Ringstad er også en viktig partner for Øfas (Østlandske Formidling AS), med effektiv distribusjon av matvarer til dagligvarehandelen og storhusholdning, samt ferskvarer som sjømat og kjøttvarer. Øfas er en av transport- og logistikkselskapets største kunder.

Digital-leverandørene

Den positive utviklingen til mosse-bedriften har gjort et nytt hopp med riktig IT-støtte og visualisering av store datamengder, slik at selskapet i dag er sikret full kontroll over egen virksomhet.

L9 Analyse og kontroll er en sky-basert løsning for transport- og logistikkbransjen.

– En komplett løsning med datainnsamling og analyse som gir kvalifisert styringsinformasjon for alle roller er svært viktig for aktørene i denne bransjen, forteller Salgsansvarlig & senior fagkonsulent, Jan Ole Hansen.

Selskapets gründer, Espen Haldorsen, etablerte Level 9 i 2013 for å bistå virksomheter innen transport og logistikk.

Han har jobbet lenge med prosessforståelse og effektivisering, noe som har dannet grunnlaget for analyseverktøyet, L9 Analyse og kontroll.

Løsningen er rollebasert, enkelt å bruke, sikrer tilgang til nødvendig data og gir god innsikt og kunnskap som grunnlag for bedre beslutninger.

Høy kvalitet i alle ledd

– Vår misjon har litt tilbake i tid vært å være en rådgiver innen forretningsutvikling og logistikk. En stor del av vår hverdag har handlet om kartlegging, analyse og utvikling av prosesser. Vi har utviklet våre løsninger basert på moderne teknologi for at vi skal ha en effektiv leveranse, som enkelt kan endres og tilpasses nye behov eller krav fra kundene, sier Haldorsen, og Hansen supplerer:

– Vår viktigste strategi er å kunne levere bransjeløsninger som “hyllevareløsninger” med høy kvalitet i alle ledd. Dette gjelder spesielt standardisering av innsamling og tilrettelegging av data fra mange ulike kundesystemer og standardisering av visualiseringer tilpasset de ulike segmentene i bransjen. Det hele støttes av opplæring og support. Selv om vi har en «hyllevarestrategi» er løsningene fleksible, slik at brukeroppsett, individuelle tilpasninger og integrasjoner er mulig og raskt å implementere, sier Hansen som understreker følgende:

– Vår erfaring er at de fleste virksomheter har hatt store mengder data, men manglet verktøy for å omsette data til ny kunnskap og innsikt. Dette førte til feil beslutninger og tapt lønnsomhet, sier Hansen.

Ingrid Ringstad setter stor pris på digitaliserings-bistanden fra Level 9:

– Vi har fått et system som tilfredsstiller vårt behov for sammenstilling av styringsinformasjon. Gjennom samarbeidet med Level 9 kan vi systematisere dataene vi allerede har. Dette gir oss et veldig godt utgangspunkt for å ta de riktige avgjørelsene for fremtiden, sier Ingrid Ringstad.

Hun fremhever også at selskapet nå kan finjustere driften ned til hver minste detalj, og måle hver enkelt medarbeider helt eksakt.