Policy

Sikkerhet, kvalitet og miljø.

SIKKERHETSPOLICY
Vi skal sikre tilstrekkelig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av personopplysninger vi behandler på egne eller andres vegne gjennom:

KVALITETSPOLICY
Vi skal sikre at våre kunder mottar høy kvalitet i alle ledd når de kjøper tjenester og produkter av oss. Dette er noe vi skal gjøre gjennom:

MILJØPOLICY
Vi skal gjennom vårt kontinuerlige arbeide med våre miljøprestasjoner sørge for at Level 9 setter minimale avtrykk i det ytre miljø. Dette skal vi oppnå gjennom: