Lever i en turbulent bransje med daglige krisehåndteringer

– Men nå er vi mer robuste enn noen gang. Det forteller daglig leder Jon Trygve Hagen i Kingsrød Transport til Logistikk Inside. De lever i en turbulent bransje hvor man under hele pandemien, og nå under usikre tider i verdensøkonomien, ofte opplever krisehåndtering.

Bilde av menneskene i Kingsrød Transport.
Løsningsorienterte samarbeidspartnere som gjør Kingsrød Transport mer robust enn noen gang. Fra venstre: Jan Ole Hansen, Salgsansvarlig og Senior Fagkonsulent i Level9, Espen Haldorsen, daglig leder og gründer av Level9, Jon Trygve Hagen, daglig leder i Kingsrød Transport og Hans Petter Berg, trafikksjef i Kingsrød Transport. Foto: Per Dagfinn Wolden

Mer robuste og omstillingsdyktige

– Vi føler oss mer robuste og omstillingsdyktige enn noen gang tidligere. Vi har fått enda bedre og raskere kontroll ved avvik i eget hus. Det forteller daglig leder Jon Trygve Hagen i Kingsrød Transport til Logistikk Inside.

Bilde av Daglig leder Jon Trygve Hagen.
Kingsrød Transports daglige leder, Jon Trygve Hagen, forteller til Logistikk Inside om en ny og robust tid for selskapet. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Det dreier seg fort om overskudd, eller underskudd når to prosent på bunnlinjen er det som kanskje er oppnåelig. Og da er det ekstremt viktig med redskaper som funker, ikke minst i helt spesielle tider som nå, sier Kingsrød-sjefen, som vi nylig besøkte i Sarpsborg.

Siden 1938 har Kingsrød fraktet gods på Norske og Europeiske veier med presisjon og pålitelighet, og er i dag Norges største familieeide transportfirma med over 85.000 årlige transportoppdrag. Selskapet er lokalisert i Sarpsborg med kontorer, verksted og lager like ved E6 og Svinesund.

Selskapet med en flåte på rundt 450 biler hadde i fjor en omsetning på rundt 600 millioner kroner. Kingsrød-sjef Hagen anslår noe tilsvarende også i 2022.

Han representerer en bransje som opplever et stadig kostnadspress, og med lave marginer. For å takle kostnadsøkningene må man enten se en vekst i fraktmarkedet, alternativt må fraktprisene kraftig opp, og hvor langsiktighet og bærekraft er vesentlige innsatsfaktorer.

Når vi spør han om hva han anser som de største utfordringene så svarer han økende kostnadspress på alle innsatsfaktorer, bil- og sjåførmangel, og det må søkes etter smartere løsninger hele tiden for å unngå hyppige og ubehagelige prisjusteringer til kunde for å opprettholde fortjenesten.

– I en bransje i store endringer gjelder det å ha full kontroll 24/7, 365. Vi må rett og slett finne nye måter å jobbe på, som å ha muligheten til å lese og analysere våre tall bedre, sier en engasjert Hagen til Logistikk Inside.

“Like a rollercoaster”

Bilde av Hans Petter Berg
Trafikksjef Hans Petter Berg supplerer med at diesel priser og euro-valutaen beveger seg som en «rollercoaster».

– Euroen gikk rett til værs 11. mars 2020. Og i mars i år gikk dieselprisene 43 prosent opp. Siden har vi hatt ukentlige runder for å drøfte pristillegg, forteller trafikksjef Berg. Hagen roser sitt team for evnen til å omstille seg og viljen de har vist til å ta ansvar i den krevende tiden som har vært siden 2020. Kingsrød sitt-team har i denne perioden også skaffet seg redskap og en verktøykasse som gir et konkurransefortrinn i en tøff bransje, og mot andre store og tunge aktører.

Redskapet er ny analyseplattform, og hvor de har full kontroll og oversikt på hele driften med et tastetrykk. Transport- og logistikkselskapet har digitalisert sine rapporterings rutiner med et nytt styringsverktøy fra Level 9 AS.

–Nå har vi ferske tall tilgjengelig på dashbordet gjennom dagen, tall som vi tidligere måtte bearbeide. Det ligger også en stor gevinst i at vi på en enkel måte kan formidle tallene videre i organisasjonen, understreker Hagen.

Kingsrød Transport utfører transportoppdrag, i sterk konkurranse med store utenlandske transportselskaper. Likevel ønsker hjørnesteinsbedriften i Sarpsborg å ligge i forkant når det gjelder miljøvennlig drift, både i kjøretøyer og på terminal.

– Vi satser på å være best på personlig service og tilgjengelighet. Vår framtid er å være den foretrukne kvalitetsleverandøren med ansvar for felles miljø og med den lille bedrifts fordeler. I takt med tiden har vi innført miljøkrav til oss selv og lagt vekt på bærekraftig drift på flere plan. Transportbransjen er preget av hard konkurranse med utlandet og små marginer, men vi er allerede godt i gang med det grønne skiftet, forteller Hagen.

I dag er familiebedriften en foretrukket partner på transport fra dør til dør over hele Europa, med særlig sterk posisjon i Norge og Sverige. Blant kundene finner man i dag en rekke av landets største virksomheter innen varehandel og industri.

Det handler naturligvis også om å kjøre med så full bil som mulig og planlegge rutene godt.

– Logistikk handler om effektivitet og små marginer, og ved å redusere utslipp brukes også mindre diesel. Både miljøregnskapet og det vanlige regnskapet viser at man er på rett vei, forteller Hagen.

Mennesker i møte hos Kingsrød Transport.
De har kommet fram til skreddersøm for Kingsrød. (F.v.) Hans Petter Berg og Jon Trygve Hagen, henholdsvis trafikksjef og daglig leder i Kingsrød, Jan Ole Hansen og Espen Haldorsen, henholdsvis Salgsansvarlig og Senior Fagkonsulent og daglig leder og gründer i i Level9. Foto: Per Dagfinn Wolden.

– Og hva er så L9 Analyse og Kontroll? spør vi daglig leder Espen Haldorsen.

– Det er et sky-basert analyseverktøy skreddersydd for transport- og logistikkbransjen. Det er en komplett løsning med datainnsamling, analyse og rapportering. Dette gir kvalifisert styringsinformasjon for alle roller i bedriften, forteller han til Logistikk Inside.

Hans erfaring tilsier at dette er en svært viktig informasjon for alle aktørene i bransjen. – Vi har derfor tatt frem en standard løsning som dekker 90% av behovet i bransjen. Standardiseringen gjør at vi har senket investeringskostnaden vesentlig, sier Haldorsen.

– Og så spør vi: Hvilken nytte har det for Kingsrød å investere i L9 Analyse og Kontroll?

– Driftssituasjonen gjorde det vanskelig for selskapet å få frem nødvendige tall raskt nok, kommer det kontant fra Haldorsen.

Han blir supplert av Jan Ole Hansen, Salgsansvarlig/Senior Fagkonsulent Level 9.

– Driftssituasjonen gjorde det vanskelig å få frem nødvendige tall raskt nok!  Historisk var det mye manuelt arbeide hver gang for å produsere og bearbeide rapportene.  
Dette har vi løst gjennom integrasjoner hvor vi løpende henter data fra bedriftens ulike itsystemer. Alle data tilrettelegges og sammenstilles for analyse plattformen som gir bruker umiddelbar kontroll via sitt dashbord, forteller Hansen.

Og så understreker han følgende:

Målsettingen har vært å gjøre kunden til gode beslutningstagere. Full informasjon om nåsituasjonen og kunnskap om hva som påvirker utviklingen er en forutsetning for dette.  Det holder ikke lenger å vente på resultatregnskapet før de agerer – med dagens turbulens er det for sent!

Level9-driverne

Bilde av Espen Haldorsen og Jan Ole Hansen.
Level9s Espen Haldorsen (t.v.) og Jan Ole Hansen. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Espen Haldorsen, daglig leder og gründer av Level9 har 20 års erfaring som rådgiver for bedrifter innen varehandel, produksjon og logistikk. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Haldorsen har hovedfokus på datainnsamling, tilrettelegging av data og analyse – med fokus på å ivareta kunden forretningsmessige behov.

Jan Ole Hansen, Salgsansvarlig og Senior Fagkonsulent, har 20 års erfaring som rådgiver innen IT og transportlogistikk. Fokus på digitalisering og effektivisering for å sikre kundens forretningsbehov.  Utstrakt leder erfaring og kompetanse innen prosess og prosessforbedring, forretningsforståelse og prosjektlederfaring.