Ny Miljøregnskaps modul i L9 analyse og kontroll!

Miljøregnskapet er til enhver tid oppdatert i løsningen. Du kan avgrense på all informasjon i grunnlaget, bruke vår ferdige mal med aggregerte verdier og detaljer på sendingsnivå eller lage dine egne rapporter. Disse kan settes opp med kundespesifikke utvalg og sendes ut på fast tidspunkter til dine kunder. Kunden vil motta en PDF, fil eller link, med det detaljgrunnlaget kunden ønsker. Hvilke type transport du utfører har ingen betydning, vi støtter alt fra gods til pukk og grus.

Når vi snakker om miljø og det grønne fotavtrykket har de fleste i vår bransje en bestemt menig om hvilke verdier som skal med og hvordan disse skal kalkuleres. Vi har sammen med flere kunder utarbeidet en modell og standardiserte rapporter som gjør det enkelt å ivareta miljørapporteringen.

Vi kan levere miljøregnskapet som en selvstendig tjeneste.

L9 analyse og kontroll har nå vært på markedet i 18 måneder. I denne perioden Har vi fått mange kunder og merker et økende behov for å kunne ta raske og riktige beslutninger. Som leverandør av beslutningsstøtte gir vi brukerne daglig økt kunnskap og støtte til å ta faktabaserte beslutninger. Det er en kjent erfaring fra andre bransjer at analysesystemer bidrar til økt fortjeneste..

Vår visjon er at daglig leder og ledelse umiddelbart skal få en oversikt over status i selskapet og hvilke områder som trenger fokus. Ved enkle klikk gå til laveste nivå på kostnader, kunder, oppdrag etc.  Dette gir umiddelbart svar på hvilke tiltak som må iverksettes.

•Dashboard med full oversikt ett sted

•Utvikling inntekter, kostnader og lønnsomhetskontroll

•Integrert produksjon med finans

•Budsjettoppfølging/måltallsoppfølgning

•Kundeoppfølging

•Bileier/bil- og sjåføroppfølging

•Oppdragsstatus

•Leveringskvalitet/presisjon

•Utnyttelses-/fyllingsgrad

•Avvikshåndtering •Miljørapportering

Det kan være at du mangler noen i listen ovenfor, da diskuterer vi dette og finner de KPI er som dekker ditt behov.  Om noe av dette har gjort deg nysgjerrig da har vi lykkes med budskapet, på www.level9.no finner du mer relevant informasjon. Denne løsningen vil være et «must» for fremtiden, kontakt Jan Ole på mobil  930 52 189 eller send epost janole@level9.no så tar vi en prat om fremtiden!

Working on a web template on the laptop