Würth

For Würth handler det om leveringsservice – å kunne levere varer når kunden har behov. Det innebærer å ha de riktige varene på lager når ordren registreres. Høy omløpshastighet og ca. 25.000 lagerførte varer forutsetter effektive prosesser for inngående varestrøm, slik at man kan sikre levering ut mot kunden.

We Create Flow

Optimalisering for bedre flyt

For å unngå flaskehalser og for å optimalisere inngående varestrøm, hadde Würth behov for et verktøy for å planlegge bemanningen i varemottak og vareplassering.

I dette prosjektet samler vi informasjon fra kundens SAP-løsning om mottatte varer og fremtidig forventet vareinngang. Basert på denne informasjonen har vi laget en løsning som kalkulerer behovet for antall arbeidstimer i dag og inntil 14 dager fremover i tid. Dette gir et grunnlag for å planlegge bemanningen.

Det handler om å gi kunden kontroll

Gjennom vår leveranse kan kunden selv, basert på faktisk og planlagt vareinngang, simulere hvordan ulik bemanning påvirker produksjonen i varemottak. Kunden kan legge inn ulike størrelser som basisbemanning, overtid og fravær som gjør at man planlegger med riktig kapasitet i varemottak.

Løsningen har gitt kunden vesentlig bedre kontroll over bemanningen og styring av overtid. Dette har gitt kunden bedre flyt av inngående varer og bedre leveringsservice. Verktøyet har også gitt varemottak et grunnlag for å forbedre leveringspresisjonen mot leverandør.