Prosessoptimalisering gir bedre lønnsomhet!

Prosessoptimalisering handler om å optimalisere en rekke handlinger og aktiviteter for å oppnå en ønsket situasjon eller resultat. Vår oppgave er å bidra til at du som kunde bruker tiden riktig for å nå ønsket målbilde.

Lang erfaring Level9

Lang erfaring i bransjen

Våre medarbeidere har jobbet med å skape flyt i virksomheter i over 20 år. 

Prosessoptimalisering

Kort implementeringstid

Vi sikrer fremdrift og måloppnåelse via tydelig definerte prosjekter. 

Lønnsomhet Level9

Garantert lønnsomhet

Prosjekter skal ha en nedbetalingstid på mindre enn 12 måneder.

Prosessoptimalisering presentasjon kurve Level9

I riktig rekkefølge

Prosessoptimalisering handler både om å gjøre de riktige tingene og å gjøre tingene riktig. Vår erfaring er at det er størst potensiale knyttet til å gjøre de riktige tingene.

Det innebærer å ha fokus på aktiviteter som skaper merverdi og som bidrar til å oppnå ønsket situasjon. Satt i system mot et felles målbilde, gir dette konkurransekraft og varige resultater.

I våre prosjekter ser vi at det ofte handler om å få til god samhandling mellom medarbeidere, på tvers av avdelinger og mot et felles mål. Dette innebærer å skape forståelse for målbildet, like mye som å skape forståelse for hvordan de ulike aktivitetene påvirkes av eller virker på prosessene. 

Når alle har samme forståelse av hvordan aktivitetene påvirker prosessene og hvordan dette påvirker målbildet, skaper man en kultur som gjør at alle har fokus på endringer som skaper bedre resultater for selskapet som helhet.

Det handler om mennesker

Innen grossist- og varehandel finner vi mange klassiske problemstillinger som kryssende interesser mellom en salg- innkjøpsavdeling og lageret:

Salg ønsker å ha alle varer tilgjengelig for leveranse til enhver tid og et høyt aktivitetsnivå, innkjøp ønsker færrest mulig leverandører og optimalisere innkjøpene mht. kostnader, mens lageret ønsker en produksjon uten store variasjoner. 

Det finnes ikke noe «riktig» eller «galt», så lenge dette støtter selskapets strategi. Dersom selskapets konkurransefortrinn er å kunne levere til enhver tid er det riktig å la salg være førende for aktivitetene. På samme tid er det viktig at man ser aktivitetene i salg opp mot hvordan dette påvirker prosessene for både innkjøp og lageret. I det lange løp må helheten gi positive resultater og det er derfor viktig at man ser på selskapet som helhet.

Prosessoptimalisering handler om mennesker og systemstøtte. Du må ha medarbeidere som har nødvendig kunnskap om prosessen og målbildet, men like viktig er det å ha systemstøtte som gjør at man kan ta riktige beslutninger. I Level 9 har vi fokus på begge disse områdene. 

Prosessoptimalisering