Digitalisering gir store muligheter

Digital teknologi gir helt nye muligheter for å registrere, samle og behandle informasjon. Muligheter til å ta raskere og riktigere beslutninger skaper nye forretningsmuligheter.

Vår oppgave er å realisere gevinstene med digitaliseringen i din virksomhet.

Digitalisering møte Level9

Se det store bildet

For oss handler digitalisering om å samle og tilrettelegge data, og benytte dette i visualiseringer som gjør at du realiserer gevinster gjennom å realisere nye forretningsmuligheter.

Det hele starter med datakildene. De fleste bedrifter bruker mange ulike delsystemer i sin virksomhet. I tillegg ser vi at en større og større andel av dataene samles automatisk gjennom bruk av sensorer og IoT. 

Vi er opptatt av at man anerkjenner disse dataene som en «asset» som har reell verdi. Bruk av data på riktig måte kan gi vesentlig innsikt, ny kunnskap og konkurransekraft i forhold til konkurrentene.

 

Innsamling, tilrettelegging og analyse

Dataene må samles fra alle kildene og tilrettelegges slik at de kan benyttes i et presentasjonslag i en analyse, simulering eller visualisering. 

Tilrettelegging av data handler også om å sammenstille data på en hensiktsmessig måte ut fra behovet som skal dekkes i presentasjonslaget. Dette handler både om å transformere dataene og å berike dataene med nødvendige dimensjoner som skal benyttes ved utvalg og sortering i presentasjonslaget. 

Alt handler om presentasjonslaget – det er verktøyet kunden benytter for å realisere nye muligheter. I presentasjonslaget gjør vi om data til meningsfull informasjon som gir ny kunnskap og innsikt. Vi legger på logikk og algoritmer som gjør at man kan få mer komplekse analyser og simuleringer ut av de tilgjengelige dataene. I dag snakker mange om bruk av maskin læring og kunstig intelligens for å lage komplekse sammenstillinger og analyser. 

 
Digitalisering presentasjon Level9