Har du ikke opplevd – at når du trenger en rapport eller historisk informasjon (innsikt) til et møte, eller for å ta en beslutning, så må du alltid få hjelp av dine kollegaer eller selv slå opp i de enkelte fagsystemene for å hente informasjon. Vår bransje har vi et utall av systemer for å kunne drifte effektivt og møte krav fra våre kunder, transportsystem, flåtestyringssystem, lager system, timeregistreringssytem, vekstsystemer, dokumentasjon av påse plikt, miljørapporter andre støttesystemer og økonomisystem.

Vi kan gi deg et verktøy som henter informasjon fra alle disse systemer via smarte integrasjoner hvor du enkelt kan få webvisninger av informasjon fra alle programene opp i en web side.

Samtidig har vi allerede laget en standard løsning for mellomstore og store transportbedrifter via vår bransje kunnskap som gjør oppstarts prosessen veldig enkelt. Du som leder kan da enkel finne informasjonen når du ønsker den. Men om du ønsker å implementere egne visualiseringer er dette fult mulig at du gjør dette selv eller vi bistår vår web løsning støtter dette og er enkel å bruke.

Ønsker du som leder å gi dine ledere, ansatte i nøkkelroller samme mulighet til å få innsikt og kunnskap er vår system rollebasert og vi kan automatisere utsendelser av rapporter via e-post.

Enkelt å kjøpe, enkelt å komme igang og få rask økonomisk gevinst!